Tarieven & vergoedingen

Hier vindt je meer informatie over de vergoeding door de zorgverzekeraar, de directe toegankelijkheid diëtetiek, tarieven, privacy en kwaliteit.


Wist je dat?
Er voor kinderen/jongeren tot 18 jaar geen eigen risico geldt.


Vergoeding door zorgverzekeraar

In 2019 wordt is in de basisverzekering drie uur dieetadvisering opgenomen. Dit komt ongeveer overeen met 5 consulten per jaar. Let op; de kosten voor de dieetadvisering worden eerst van het eigen risico gehaald. Een uitzondering hierop is de ketenzorg zoals diabetes, hartfalen en COPD. De kosten hiervoor worden via de ketenzorg betaald en gaan dus niet van je eigen risico af.

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar geldt GEEN eigen risico! Zij krijgen dus vanuit de basisverzekering 3 uur behandeling vergoed. Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat je een extra vergoeding ontvangt vanuit de aanvullende verzekering. Informeer eventueel naar de voorwaarden van je eigen zorgverzekering


Direct toegankelijk

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat je niet perse een verwijsbrief van je huisarts nodig hebt om bij VOLOP!!! behandeling te ontvangen.
Kom je zonder verwijsbrief, dan zal je VOLOP!!! diëtist je tijdens het intakegesprek een aantal ‘screeningsvragen’ stellen om duidelijk te krijgen of wij de aangewezen persoon zijn om jou te helpen. Omdat niet alle zorgverzekeraars je behandeling vergoeden als je zonder verwijzing naar de diëtist gaat, adviseren wij daarom een verwijsbriefje bij je arts of specialist te halen of je polis goed na te lezen of deze de directe toegang vergoedt.


Tarieven

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet gecontracteerde zorg.
Hieronder wordt verstaan:

Zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn.
Zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten.
Zorg die buiten de 3-uurs vergoeding valt en die de cliënt dus zelf betaalt
(indien dit niet door de aanvullende verzekering wordt vergoed).

Tijd Directe tijd Opstellen voedingsadvies Tarief
Behandeling per kwartier €15,00
Intake gesprek 4 kwartier  €60,00 2 kwartier  €30,00 €90,00
Directe toegankelijkheid Diëtetiek

Vervolgconsult lang

1 kwartier  €15,00

2 kwartier  €30,00

€15,00
€30,00
Kort vervolg-, telefonisch consult 1 kwartier  €15,00 €15,00
Skypeconsult Per kwartier €15,00
Toeslag voor huisbezoek €15,00 €0,19 per km
*Niet tijdig afgezegd of
niet nagekomen afspraak consult
Per kwartier  €15,00


Kosten niet nakomen van een afspraak

Geplande afspraken kun je tot 24 uur van te voren verzetten of afzeggen. Wanneer dit niet tijdig gebeurt zijn wij genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen (deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar)


Toelichting directe en indirecte tijd
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd:

  • De directe tijd is de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent
  • De indirecte tijd is de tijd die wij als diëtist besteden aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van gegevens in het dossier en het factureren ofwel declareren van het consult. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig

De totaal bestede tijd die wij als diëtist in rekening brengen wordt altijd afgerond op kwartieren.