Werkwijze

Als je voor de eerste keer naar een diëtist gaat kan dat best spannend zijn. Wat kun je verwachten? Wat wordt er van jou verwacht? Hier vind je meer informatie over onze werkwijze.  

Intake consult

Het eerste consult duurt over het algemeen 60 minuten. Deze tijd is nodig om een goed beeld te krijgen van je eetpatroon en eetgedrag, de factoren die daar invloed op hebben, je gezondheidssituatie en je hulpvraag. Je VOLOP!!! diëtist zal in gezamenlijk overleg met jou een behandelplan op maat opstellen met daarin doelen die je zelf graag zou willen bereiken om je voedings- en/of beweegpatroon te verbeteren.

 

Werkwijze volop
VERVOLGCONSULTEN

Vervolgconsulten zullen ongeveer 15-30 minuten in beslag nemen. Tijdens deze consulten zullen onder andere de voortgang van de behandeling en de resultaten besproken worden. Indien nodig, kun je in gezamenlijk overleg met je VOLOP!!!-diëtist het behandelplan aanpassen waardoor je weer verder kunt. Verder zal de diëtist je kennis op het gebied van voeding verbreden, zodat je op den duur zelf gezonde keuzes kunt maken op het gebied van voeding en beweging.

In de meeste gevallen zijn er meerdere consulten nodig om de gestelde doelen te behalen. De duur en frequentie van de consulten is afhankelijk van hoe de behandeling verloopt. Dit zal in gezamenlijk overleg worden bepaald. De behandeling zal zo optimaal mogelijk worden afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De opbouw van een nieuw eetpatroon en beweegpatroon is namelijk een proces dat bij iedereen anders verloopt.