Om de kwaliteit te waarborgen staat Diëtistepraktijk VOLOP!!! ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit is een vrijwillig kwaliteitsregister voor paramedici. Als diëtist zorg je voor voldoende ervaring en bijscholing voor het verlenen van kwalitatief goede zorg.

Daarnaast is Diëtistenpraktijk VOLOP!!! aangesloten bij de NVD. Dit is de beroepsvereniging voor diëtisten. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

Klachten
Als er iets niet gaat volgens je verwachtingen, bespreek dit dan. Wij staan altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).


Privacy

Als diëtist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Lees hier onze volledige privacy policy