Tarieven en vergoedingen

Diëtistenpraktijk VOLOP!!! levert gecontracteerde zorg voor alle zorgverzekeraars

Basisverzekering en aanvullende verzekering

In 2024 wordt dieetadvisering voor 3 uur, per kalenderjaar, vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat minimaal 4-5 consulten vergoed zullen worden. Deze gaan wel ten koste van het eigen risico

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico

Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat je een extra vergoeding ontvangt vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je eigen zorgverzekeraar

Ketenzorg

Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen een behandelplan op om je te begeleiden bij aandoeningen zoals diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) en COPD. Deze behandelingen gaan niet ten koste van je eigen risico

Kosten niet nakomen van een afspraak

Mocht je op het gemaakte tijdstip niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan vragen wij je dit zo spoedig mogelijk, minimaal 24 uur voor de afspraak aan ons te melden. Dit kan telefonisch, via e-mail of whatsapp.

Niet nagekomen afspraken of te laat afgezegde afspraken zullen in rekening worden gebracht. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar

Dieetbevestiging

In sommige gevallen is het mogelijk om via de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. De belastingdienst heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Diëtistenpraktijk VOLOP!!! kan deze verklaring dieetkosten/dieetbevestiging uitschrijven indien:

  • Je onder begeleiding bent bij of onder begeleiding geweest bent voor het desbetreffende dieet
  • Het dieet staat vermeld in de officiële lijst van de belastingdienst, alleen het desbetreffende dieet zal op de verklaring worden vermeld

Voor het uitschrijven van  een dieetverklaring worden kosten in rekening gebracht 21,00 euro.

Tarieven 2024
Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet gecontracteerde zorg.
Hieronder wordt verstaan:

  • Zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn
  • Zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten
  • Zorg die buiten de 3-uurs vergoeding valt en die de cliënt dus zelf betaalt
    (indien dit niet door de aanvullende verzekering wordt vergoed)

Uurtarief 82,50 euro

Intake                                                                         123,75 euro

Vervolg consult                                                         41,25 euro

Vervolg consult kort                                                21,- euro

Individueel dieetvoorschrift                                  41,25 euro

Toeslag huisbezoek                                                  30,- euro

Het intakeconsult is opgebouwd uit twee componenten:

  • De directe tijd is de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent
  • De indirecte tijd is de tijd die wij als diëtist besteden aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van gegevens in het dossier en het factureren ofwel declareren van het consult. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig

De totaal bestede tijd die wij als diëtist in rekening brengen wordt altijd afgerond op kwartieren.